MOVEMOS
Avaleht
Uudised
Teenused
Hecht tooted
Hinnad
Hinnapäring
Tellimine
Pildid
Viited
KKK
Kontakt 

Enamesitatud küsimustele vastused bussi reisiks tellimisel ja reisijate veol leiate alljärgnevatest küsimustest - vastustest.

  Miks saab bussijuht reisil sõita maksimaalselt 4,5 tundi järjest ja seejärel peab tegema vähemalt 45 minutilise
    vaheaja?
    Bussijuhi töö- ja puhkeaega reguleerivad Eesti Vabariigi seadused ja Euroopa Liidu direktiivid ning määrused.
    Nimetatud seadustest ja direktiividest ning määrustest tulenevalt ongi reguleeritud bussijuhi töö- ja puhkeaeg.
     
  Kas 4,5 tunnise bussisõidu järel kohustusliku bussijuhi vaheaja võib jagada kahte eri osasse?
    Jah võib. Sel juhul peab esimene peatus olema vähemalt 15 minuti pikkune ja teine 30 minuti pikkune.
     
  Kui pikk on bussijuhi regulaarne ööpäevane puhkeperiood?
    Juhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi
    võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku
    ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku.
     
  Kust tuleneb nõue, et bussijuht reisijate veol  Euroopa Liidus ja sealhulgas ka Eesti Vabariigi territooriumil ei tohi
    sõita bussiga päevas üle 9 tunni (erandina 10 tundi kahel päeval nädalas)?
    Nimetatud nõue tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest number 561/2006, 15. märts 2006.
    Samuti tuleb järgida nõudeid tulenevalt 21.oktoobril 2009.a vastu võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest
     (EÜ)  nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta
     ja vastavaid nõudeid lähtuvalt kehtivast Eesti Vabariigi Liikulusseadusest.
    Antud määrus kohaldub alates 4. detsembrist 2011 ning sellega on võimalik tutvuda Eurooa Liidu Teataja kodulehel:
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:ET:PDF
     
  Kuidas salvestatakse bussijuhi tööaeg (aeg millal bussijuht reaalselt bussi juhib) ja kes seda kontrollida reisil
    olles tohivad?
    Bussijuhi tööaja (sealhulgas sõiduaja, teised tööd, valmisolekuaja ja vaheajad-, puhkeajad) registreerib bussis asuv
    digitaalne sõidumeerik - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EMÜ) number 3821/85, 20. detsember 1985.a.
    Kontrollida tohivad juhi tööaja salvestusi sõidumeerikult Politseiametnikud ja selleks volitatud isikud.
     
  Kui täpselt arvestatakse bussi tellimisaega?
    Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega.
    Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.
     
  Kui raske võib olla pagas, mida üks reisija bussi võib kaasa võtta?
    Maksimaalselt 40 kg. Bussi tellimisel palume alati teada anda meile Teie soovidest pagasi osas st kui suuremahuline ja
    kaalukas on kaasavõetav pagas.
     
  Kuidas on võimalik tutvuda reisijatel Movemos OÜ bussi kasutuseeskirjaga?
    Movemos OÜ bussijuht tutvustab enne reisi algust bussi kasutuseeskirja ja nimetatud eeskirjaga on võimalik
    ka meie bussis tutvada igal reisijal.
     
  Kas on võimalik tellitavas reisibussis vedada suuregabariidilisi pakke?
    Jah on võimalik eelneval kokkuleppel. Bussist on võimalik lihtsalt eemaldada mõned istmeread, et võimaldada pagasi
    vedu ja seda vähemate reisijate arvu arvelt.
     
  Mida ei tohi reisija bussi kaasa võtta?
    Lõhkeaineid, keemilisi, radioktiivseid- ja söövitavaid ning ohtlikuid aineid.
     
  Kuidas on võimalik bussis vedada jalgrattaid, tulirelvi, suuski?
Jalgrattad ja suusad peavad olema spetsiaalses kotis ja pakitud. Relvi võib bussis vedada samuti tühjaks laetuna ja
    pakituna.
     
  Kas bussi on võimalik kaasa võtta koeri, kasse, lemmikloomi?
    Jah on võimalik koeri/ kasse vedada, kui koerad on suukorvistatud (kassid kantavas puuris) ja ülejäänud reisijad bussis
    on koerte/ kasside veoga nõus.
     
  Kuidas toimub näiteks 7 aastase lapse vedu bussis?
    Laps peab olema turvavööga bussis kinnitatud vastavalt kehtivatele seadustele, mis tähendab, et lapsevanemad
    peavad lapse kinnitama kas turvatooli või kasutama istmel kõrgendust lapse turvaliseks bussireisiks.
     
  Kas bussis tohib sõidu ajal suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke?
    Suitsetamine bussis on nii sõidu ajal kui ka bussi seisuajal rangelt keelatud.
    Sama keeld kehtib ka alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamise kohta bussis.
     
  Kas bussi tellimisel reisiks omavad reisijad ka reisija- ja tervisekindlustust firma Movemos OÜ poolt?
    Reisijate tellimusveo (juhuveo) puhul on bussireisijad kindlustatud ainult johtuvalt kohustuslikust liikluskindustuse
    sätetest.
    Vabatahtliku reisi- ja tervisekindlustust võib iga reisija sõlmida iseseisvalt võttes selleks ühendust vastavat teenust
    pakkuva kindlustusseltsiga.
     

Copyright © Movemos

Tallinn 2021

info (at) movemos.eu

+372 5646 2647

Disain & kood: HWD