MOVEMOS
Avaleht
Uudised
Teenused
Hecht tooted
Hinnad
Hinnapäring
Tellimine
Pildid
Viited
KKK
Kontakt 

  Bussi tellimisel palume arvestada alljärgnevaga (väljavõte Movemos OÜ "Reisijateveo eeskirjast" kehtivad alates 01.05.2012):
     
  Tellija esitab tellimusreisi kohta hinnapäringu e- kirjaga või telefoni teel Movemos OÜ- le
  Meiepoolse hinnapakkumise saadame tellijale e-kirja või telefoni teel
  Hinnapäringule/ tellimiskirjale palume märkida: sõidu marsruut, sõitjate arv, pagasi hulk/ kaal, bussi etteandmise aeg ja
    koht ning muud vajalikud  lisasoovid
  Ettevõtete puhul toimub bussi tellimine ainult kliendi poolt saadetud garantiikirja ja ettemaksu alusel juhul kui ei ole
    kliendiga kokku lepitud teisiti
  Bussi tellimisel eeldame ettemaksu 100% tellitud reisi maksumusest meie poolt esitatud ettemaksuarve tähtajale juhul
    kui ei ole kokku lepitud teisiti kliendiga arveldamist (arve tasumine peale tellimusreisi teostamist)
  Tellimuse eest tasumine toimub kas sularahas vahetult enne bussi väljasõitu tellija poolt määratud lähtekohas
     või pangaülekandega Movemos OÜ arveldusarvele vähemalt 5 päeva enne bussi väljasõitu
  Movemos OÜ püsiklientidel võimaldame bussi tellimuse eest tasumist ülekandega peale reisijate vedu
     
  Lisainfo bussi tellimise kohta:
  Peale tellijapoolse kirjaliku kinnituse saamist loeme bussi tellijaga kahepoolselt reisijateveo lepingu sõlmituks
  Püsiklientidele kehtivad soodustushinnad bussi tellimisel ja meie ettevõtte teenuste osutamise osas
  Tellimuse hinnale lisanduvad bussi ja bussijuhi praamisõidukulud, bussi parkimiskulud, kiirteede kasutustasud
  Mitmepäevase tellimusreisi puhul lisanduvad hinnale bussijuhi majutuskulud (ööbimiskulud)
  Bussi salongi kahjustamise tellija süül peab korvama 100% reisi tellija Movemos OÜ esitatud arve alusel
  Reisijate vedu toimub eranditult ainult koos Movemos OÜ bussijuhiga
  Bussis on 15 istekohta reisijatele ja üks koht bussijuhile (15+1)
  Tellitud bussi väljasõit toimub reeglina Tallinnast
  Reisijate veol tellija poolt tellitud tellimusreisi tühistamine:
     
  Tellimuse tühistmine/ muutmine peab toimuma kliendi poolt kirjalikult (e-kiri) vähemalt 5 kalendripäeva enne väljasõitu ja
    sel juhul tagastab Movemos OÜ tellijale 100% reisi ettemaksu summast
  Tellija poolt tellitud reisi tühistamine vähemalt 3 päeva enne väljasõitu - tagastame 75% makstud reisitasust
  Tellija poolt tellitud reisi tühistamine 2 päeva enne väljasõitu - tagastame 50% makstud reisitasust
  Tellija poolt tellitud reisi tühistamine 1 päev enne väljasõitu või väljasõidu päeval - ettemakstud tellimistasu ei tagastata
  Movemos OÜ pakub oma püsiklientidele soodushindasid. Maksetingimused lepitakse sel juhul kokku reisi
tellijaga eraldi kokkuleppena.
     
  Reisijate veol tellija poolt tellitud tellimusreisi muutmine:
     
   Reisijal on õigus trahvivabalt Movemos OÜ teenuste osutamise võimaluste piires muuta Reisija tellimuse marsruuti, kui
    reisini on muutmishetkel jäänud vähemalt 2 päeva. Hilisemaid muutusi käsitleme vana tellimuse tühistamisena ja uue
    tellimuse tegemisena.
     
     

Copyright © Movemos

Tallinn 2020

info (at) movemos.eu

+372 5646 2647

Disain & kood: HWD